Modellering av strøm, hydrografi og smittespredning i Nordland

Strømkartleggingsprosjektet i Nordland er et samarbeidsprosjekt mellom Nordland Fylkeskommune, Nord-Norsk Havbrukslag og Norske Sjømatsbedrifters Landsforening. SINTEF Fiskeri og havbruk AS har stått for modelleringen og Helgeland Havbruksstasjon står for prosjektledelse.

Strømmodellen SINMOD vil generere data på to nivåer. Hovedresultatet er strømningsforhold og vannslektskap langs kysten på tvers av kommuner og forvaltningsgrenser i Nordland. Det andre nivået er mer detaljerte resultater vedrørende strømforhold, temperatur og spredning av smitte mellom lokaliteter påmeldt av deltagende havbruksbedrifter. Det er påmeldt over 130 lokaliteter spredt fordelt fra sør til nord i Nordland. Bedre kunnskap om den enkelte lokalitet og smittenettverket denne har med andre lokaliteter vil gi bedre beslutningsgrunnlag for havbruksnæringen, men også for fylkeskommunen og sektormyndigheter. Strm fra SINMOD for Nordland med 800 m opplsning